פתיחת פנייה

פתיחת פניה חדשה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:

 שרות טכני

שרות למוצרי האחסון

Open Ticket
 פניות כלליות וחשבונאות

פניות כלליות וחשבונאות

Open Ticket