חבילות ריסלר יציבות במיוחד, כולל אפשרות להגבלת צריכת משאבים לכל אתר, אניטיוירוס וגבוי חיצוני

ניתן לביטול בכל עת כולל החזר כספי לחודשים שלא נוצלו.

ריסלר 1 25GB - directadmin

1x CPU Cores
3G RAM
50GB NVMe SSD Drives​
25 חשבונות directadmin
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 1 25GB - cpanel

1x CPU Cores
3G RAM
25GB NVMe SSD Drives​
25 חשבונות cpanel
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 2 50GB - directadmin

1x CPU Cores
3G RAM
50GB NVMe SSD Drives​
50 חשבונות directadmin
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 2 50GB - cpanel

1x CPU Cores
RAM 3G
NVMe SSD Drives ​50GB
50 חשבונות cpanel
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 3 125GB - directadmin

1.5x CPU Cores
5G RAM
125GB NVMe SSD Drives​
150 חשבונות directadmin
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 3 125GB - cpanel

1.5x CPU Cores
5G RAM
125GB NVMe SSD Drives​
75 חשבונות cpanel
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 4 200GB - directadmin

2x CPU Cores
6G RAM
200GB NVMe SSD Drives​
250 חשבונות directadmin
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 4 200GB - cpanel

2x CPU Cores
6G RAM
200GB NVMe SSD Drives​
150 חשבונות cpanel
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 2.5 50GB - directadmin

2.5x CPU Cores
4G RAM
50GB NVMe SSD Drives​
50 חשבונות directadmin
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 2.5 50GB - cpanel

2.5x CPU Cores
4G RAM
50GB NVMe SSD Drives​
50 חשבונות cpanel
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 4.5 125GB - directadmin

4.5x CPU Cores
6G RAM
125GB NVMe SSD Drives​
150 חשבונות directadmin
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 4.5 125GB - cpanel

4.5x CPU Cores
6G RAM
125GB NVMe SSD Drives​
150 חשבונות cpanel
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 5.5 200GB - directadmin

5.5x CPU Cores
8G RAM
200GB NVMe SSD Drives​
300 חשבונות directadmin
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

ריסלר 5.5 200GB - cpanel

5.5x CPU Cores
8G RAM
200GB NVMe SSD Drives​
300 חשבונות cpanel
התקנה בקליק+staging
טכנולוגית שרת LiteSpeed
גיבוי חיצוני יומי
הגנת ddos (התקפות)
סורק ומנקה וירוסים אוטומטי

שרות בוני אתרים עבור ריסלר

הרחבת שרות ריסלר עבור בוני אתרים
המסלול מעניק תמיכה מוגברת בתפעול
חשבון הריסלר